top of page
Statue of Liberty

Vi hjälper företag att bygga framgångsrika affärer på den amerikanska marknaden.

About AXEL - Your Gateway to US Market Success

Hur framgångsrik är du?

Hur framgångsrikt är ditt företag i USA på en skala från 1 till 10?

Om ditt svar var under 10, varför är du inte så framgångsrik som du kunde vara?

Vill du att ditt företag ska bli mer framgångsrikt? Vi kanske kan hjälpa till.

Det är dessa samtal vi älskar att vara en del av.

#USMarket #USMarketSuccess #USExport #InternationalBusiness #EnvironmentalSustainability

#EuropeanExport #EuropeanTechnology #FDI #ForeignDirectInvestment #Sustainability #CleanWater #CleanAir #CleanMobility #MultimodalMobility #AdvancedBuildings #LosAngeles #SelectLA #GlobalLA #SelectUSA #SelectCA #SelectCalifornia #4thLargestEconomy #GreenTransition

Our Mission - Impacftul, Meaningful, Sustainable.

Uppdrag

Att föra europeiska lösningar, teknologier och know-how till USA och engagera sig i marknaden på ett effektfullt och meningsfullt sätt.

Vårt fokus ligger på miljömässig hållbarhet eftersom det är bra affärer och bra för vårt samhälle.

Our Vision - Dream Big

Syn

Att våra handlingar, även om de är individuellt obetydliga, kommer att ha en betydande inverkan på europeiska företags förmåga att framgångsrikt engagera sig med kunder i USA och utveckla pågående kundrelationer.

bottom of page